E-CAE løsning

E³ er en objektorientert løsning utviklet med den mest moderne tilgjengelige teknologi.

Dette gjør det er enkelt å integrere E³ med andre systemer, slik at man oppnår bedriftspesifikk optimalisering av engineeringsprosessen.

Grensesnitt ERP/PDM/PLM,3D og CAM

E³ tilbyr et utvalg av standard grensesnitt mot markedsledende løsninger innen:

  • ERP/PDM/PLM; Document, BOM, Item Management, Mechatronics
  • 3D; Cable routing, Cabinet, Equipment Models (STEP)
  • CAM; Wire Manufacturing, Drilling holes & Cutouts

PCB design integration

Integrasjon mot løsninger for printkort design (PCB), muliggjør import av plugg- og signaldata direkte inn i blokkdiagram i E³. 
Avansert integrasjon mot Zukens egne PCB-designløsninger; Cadstar og CR5000/CR8000.

System requirements

Theese are the system requirements for E³.series 2015: 

  • 2 GHz CPU or higher
  • at least 4 GB RAM or more
  • 19" monitor with 1280*1024 with True Color or Wide Screen monitor; alternatively DualScreen solution.
  • 3-button "wheel-mouse"
  • at least 10 GB free disk space on the hard disk (for the normal installation)
  • there's no special demand for the video card.

The installation requires administrative privileges for Windows. Please log on as an administrator to the Windows system.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler