RopeCAM

RopeCAM er en frittstående programvare for programmering av rundgjenger og trapesgjenger.

RopeCAM er en frittstående programvare spesielt utviklet for CNC-programmering av såkalte "rundgjenger", der et vanlig dreistål benyttes som motsats til et "vanlig" gjengestål med samme profil som selve gjengen.

Denne gjengetypen er vanlig i for eksempel gruveindustrien, og er veldig tidkrevende å programmere uten en effektiv programvare.

Støtte for ulike gjengeprofiler

RopeCAM støtter i tillegg til rundgjenger, også gjenger av typen trapes med valgfri flankevinkel og radius, eller fase på gjengetoppen, samt kroniske gjenger. I dreierutinene tilbys støtte for både grov- og finbearbeiding

Lett å bruke

I programmet defineres først gjengens form via dialogbokser. Deretter oppgis hvilket inkrement (steg) som deriestålet skal bevege seg langs med gjengen, for å oppnå en viss glatthet på overflaten. Verktøybanen som lages blir nå et antall frittsående gjengebevegelser (synkronisert gjengebevegelse, typisk G32/G33). Etter at verktøybanen er laget kan bevegelsen simuleres - og til slutt lages en NC-kode for valgfri maskin/styresystem via en postprosessor som er enkel å konfigurere.

Nøkkelfunksjoner:

 • Buttress thread NC-programming
 • More advanced thread profile follow up
 • Thread roughing by values given by user
 • More advanced thread profile simulation with Zoom and speed control
 • Possibility to measure tool from middle or from corner
 • Possibility to programming flat proportion to thread top and/or bottom
 • International regional settings
 • Trapezoid thread, acme thread NC-turning
 • Trapezoid thread, acme thread measurements table
 • Possibility to add thread measurements and cutting parameters as comments to NC-code
 • Theoretical Surface Roughnes (Ra) calculation
 • Scallop Height calculation
 • Buttress thread features (different side angles and radius)
 • Multible thread programming
 • Selection of Thread profile machining direction (+/-)
 • Thread profile with rounded bottom
 • Q-type NC-code for Mori Seiki lathes
 • Project management, open, save, save as…
 

Be om et tilbud

CNC-programmering for rund- og trapesgjenger

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler